BABİL KULESİ MAKALELER

RÖNESANS’IN RUHU

Rö n e s a n s , Hümanizm, Rönesans'ta sanat felsefesi, Bilim ve Maji, Din, Hümanizm'in politik felsefesi ve Rönesans'ın bugünle ilişkisi. İşte bu 7 başlık altında toplanmış bir kitap “Rönesans'ın Ruhu”. Ya da başka bir deyişle “Rönesans'ın Ruhu” yediye bölünerek anlatılmış bizlere, Fernand Schwarz & Isabelle Ohmann tarafından. Açık, akıcı özde ve özden anlatımı ile “Rönesans'ın Ruhu”, bu ruhu anlama ve kavramada başvurulabilecek sağlam bir yapıt. Rönesans döneminin en önemli fi gürlerinin özlü cümleleri ile anlatım zenginliği pekişmiş: Rönesans hümanizmi, yeni bir insan ve yeni bir dünya fi krine biçim veren ‘kültürel değişim'de katalizör rolü oynamıştır. Akdeniz Havzası (Grek-Roma, İbrani, Mısır ve Keldani) geleneklerini içine alan ahlaki, entelektüel ve tinsel değerlerin yeniden keşfedilişi ve bu değerlerin o dönemin ihtiyaçlarına uyarlanışı Rönesans'ın (yeniden doğuş) kökenini oluşturur. Dogmatizm ve Ortaçağ'ın kısırlığına karşı yükselen Hümanizm, antik gelenekler ile gerçek bir temasın yeniden kurulmasında başarılı olmuştur. Ancak bu temas sadece antik geleneklere benzeme değil, ondan ilham alma amacını da taşır. Rönesans, yeni ifade biçimleri yaratmış, dönemin insanlarına umulmadık fi kir ufukları açmış, 200 yıldan az bir süre için yükseliş sağlamış, dini yaşam ve adetlerin yanında sanat, edebiyat, bilim ve eğitimde kültürel bir zenginlik yaratmıştır... Ve bu satırlar ile başlayan kitap: “Resim sessiz bir şiirdir ve şiir kör bir resimdir ve her ikisi de becerilerinin en iyisiyle doğayı örnek alır.” ~Leonardo da Vinci~ gibi dönemin parlak ufkunu ifade eden düşünce insanlarının örneğini verdiğimiz bu ve bunun gibi yolumuza ışık tutan sözlerini bünyesinde barındıran, bir başucu kitabı, Rönesans Ruhu'nu merak eden herkese tavsiye ediyorum.

 Ulaş CAN