BİLGELİK HİKAYELERİ

Konfüçyus ile Lao Tzu’nun Karşılaşması

Konfüçyüs ile Lao-Tzu’nun karşılaşması şöyle anlatılır:
Konfüçyüs, ayinlere dair bilgi edinmek üzere Lao-Tzu’nun yanına gider. Lao-Tzu çok yaşlı, Konfüçyüs ise genç bir bilgindir.

Lao-Tzu ona: “Tao’yu buldun mu ?” diye sorar.

“Onu yirmi yedi yıl aradım ama bulmadım” der Konfüçyüs.
Bunun üzerine Lao-Tzu, muhatabına şu öğütleri vermekle yetinir:
“Bilge kişi karanlığı sever; olur olmaz şeylere kendini kaptırmaz, zamanı ve şartları inceler. Eğer yer ve zaman elverişli ise konuşur, değilse susar. Hazinesi olan biri, onu herkese göstermez. Demek ki gerçekten bilge olan kişi hikmeti her gelene açıklamaz. Kendini beğenmiş nefsini, arzularını, üzerindeki müstağniliği ve gayretkeş görüntüyü yok et! Bunların, şahsiyetine hiçbir faydası yoktur. İşte sana söyleyeceklerimin hepsi bu.’’

Konfüçyüs, bu görüşmeden üzgün ayrilir. Talebelerine şöyle söyler:‘‘Bütün hayvanları tanırım -kuşlar, balıklar, dört ayaklılar- ve her birinin davranışlarını bilirim. Ancak henüz ejderhayı tanıyamadım. Çünkü o, bulutların ve rüzgarın üstünde göğe çıkmaktadır. Bugün Lao-Tzu’yu gördüm, o bir ejderhaya benziyor.’’

cheat site i want an affair