İLKELERİMİZ

1

BÜTÜNLEŞMEK

Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.

2

KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME

Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış sağlamak.

3

KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK

Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.

Aktiffelsefe, tüm etkinliklerini ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir.

Bu ilkeler, insanlığa ait olan tüm araçlar içinde bütünsel bir bakış sağlamak yoluyla insanın kendini ve doğayı tanımasına, kendini, içindeki filozofu uyandırıp dış kategorilerinden bağımsız algılayarak tüm insanların büyük bir ailenin üyeleri gibi kardeş olduğu bilinciyle hareket etmesine yardım eder.

İlkelerimiz Evrenseldir ve Tüm İnsanlığın Mirasıdır.