KİTAP ÖNERİLERİ

Mayaların Gizemli Dünyası

<h2><span style="font-size:12px">Bu kitap, Maya Uygarlığı hakkında çeşitli akademisyen ve araştırmacılar tarafından yazılmış dört makaleyi bir araya getirmektedir. Bu çalışmalar özellikle Mayaların mitolojilerini, inançlarını ve sembollerini incelemektedir.</span></h2> <p><span style="font-size:12px">Mayalar mimari, astronomi, matematik, tıp, edebiyat ve sanat alanlarında son derece ileri bir toplum olmuş ve bu bilgilerinin merkezine, görünen dünyanın ve zamanın yanılsamasının ötesinde yer alan gizemin arayışını koymuşlardır.</span></p> <p><span style="font-size:12px">Bunun mesajını ise ilahi ölçü ve sembolleri yansıtan piramit, tapınak ve anıtlarla miras bırakmışlardır. Bu nedenle, eski Maya halkını, iç dünyalarını yansıtan mitos ve sembolleriyle tanımamız ufkumuzu açacak ve bizlere yeni bakış açıları kazandıracağını düşünüyoruz.</span></p> <p><span style="font-size:12px">Çünkü geleneksel toplumların aksine, sürdürdüğümüz yaşam biçimi bizleri doğadan, doğal biçimlerden uzaklaştırmış ve yaşamı gözlemlemeyen, sorular sormayan, gittikçe daha çok tüketen, temel değerlerden uzaklaşan insanlar olmaya doğru götürmektedir.</span></p> <p><span style="font-size:12px">Bu kitapçığın ülkemizde, Kolomb öncesi Amerika uygarlıklarının araştırılmasının teşvik edilmesi ve eski uygarlıkların bilgeliğinin tanınması yolunda küçük bir adım olması umut ediyoruz.</span></p>