KİTAP ÖNERİLERİ

Thomas Cleary-Thomas Cleary

<p>Bu kitap, liderliğin felsefi yönünü irdeleyen, toplum-lider ilişkisini bir öğreti boyutlarına kadar taşıyan ve lider olmaya yönelenlere bir ders kitabı olmaktan öte, günümüz liderlerine de yol gösterecek bir başyapıttır. “Liderlerin erdemi yoksa o zaman o topluluk çöküşün eşiğindedir” Günümüz toplumları da çöküşün eşiğindedir. Oysa liderler, "toplumların aklını kendi akılları kılıp, hiçbir zaman akıllarının özel ön yargılara kapılmasına izin vermeselerdi, toplumların duygularını anlayıp, isteklerini kavrayabilirlerdi". Halkın sorunlarını çözme yerine, kendi ihtiraslarını ve çıkarlarını öne çıkaran liderler, gittikleri yolun başkalarının geçmeyecekleri kadar dar ve tehlikeli olduğunun farkına varmalılardır. “Çünkü on­ların da artık adım atacak bir yerleri yok demektir". Özellikle çağımızda, liderlik konusunu incelemek zorunludur. “Liderliği aydınlanmış niteliklere yükseltmek, aydınlanmış nitelikler biriktirir. Tersi ise düşmanlık."</p> <p>Kitap bittikten sonra şöyle bir soru aklımıza gelebilir? Liderlik nedir? Lider kimdir? Lider; insanları bir amaç peşinde birleştirebilen kişi olarak tanımlanabilir ya da başkalarını etkileme yeteneğine sahip olan, plan ve kararların eyleme dönüşmesine öncülük eden, sağlayan kişidir. Bu kişinin yaptığı da liderliktir; her şeyden önce bir sanattır, bir grubun yada bir toplumun amaçlarını, özlemlerini gerçekleştirmek için tutarlı ve ilkeli bir düşünce sistemine dayalı olarak bireyleri ve grupları yönetebilme gücüdür. Bu gücün sanatsal bir yaklaşımla eyleme konulmasıdır. Her şeyden önce lider, insanı seven ve ona değer veren bir yapıya sahiptir. Sevecen ve alçakgönüllüdür. Empati, temel ilişkiler felsefesi olarak ön plana çıkar. Kendisinden önce, izleyenleri yüceltmeyi ve onların durumunu iyileştirmeyi hedef almıştır. Dürüsttür, adildir. İnsanlara güven verir, onlara güvenir. Vizyon sahibidir. Bu vizyon, elde edilmesi çok kolay olmayan, ancak imkansız da olmayan bir hedeftir. İyi bir iletişim ustası olduğundan izleyenleri bu hedefe inandırmış ve onları bu hedefe yönlendirmiştir. Bu hedefe ulaşmak için gereken enerjiyi insanların içinden çıkarmış ve ateşlemiştir. Onlara yetki ve güç vermiştir. Detaylarla uğraşmaz. Resmin tamamını görür. Engelleri çok önceden bertaraf eder. Anlaşmazlıkları basite indirgemede uzmandır. Başarıları izleyenlere, başarısızlıkları kendine mal eder. Teşekkür eder, yüceltir. Kriz anlarında ortaya çıkar, paniklemez ve insanlara moral aşılar. Yaratıcılık, beklenmeyeni yaratmaktan ve deneyimlerimizin dışına adım atmaktan doğar. Okudukça göreceksiniz: "Büyük bir isimle uzun bir süre yaşamak zordur". Bu yapıt, liderlere ve liderlerini tanımak isteyenlere armağan bir el kitabıdır. Zen ustalarının siyasal, toplumsal ve psikolojik öğretilerinden oluşan önemli incelemeleri bulunmaktadır.</p> <p>LİDERLİK VE TOPLUM (Kitaptan)</p> <p>Fuşan Yuan dedi ki: Başkalarını yönetme konumunda olan lider, astlarıyla ilgilenirken alçakgönüllü ve saygılı olmalıdır. Astlar liderlik için canı gönülden çalışmalıdır zorundadır. Yukarısı ve aşağısı uyum içinde olduğu zaman, liderliğin yolu da sorunsuz yürür. Lider kibirli ve kaba, astlar tembel ve kişisel olarak umursamazsa, aşağıdaki ve yukarıdakilerin düşünceleri birbirine uymaz. O zaman liderliğin yolu tıkanır. Eski çağdaki azizler açık liderler olarak hizmet verirken, dinlenme zamanlarında öğrencileriyle rahat tartışmalar yaparlar, neredeyse bu konuya değinirlerdi. Bugün bile yücelttiğimiz bu konuşmalardan çok az şey kayıtlara geçmiştir. Bunun nedeni ne olabilir? Nedenlerden biri, aydınlanmanın Yol’u engellenmesin ya da karartılmasın diye, aşağıdakilerle iletişim kurabilecek daha gelişmiş beyinleri yaratma isteğidir. İkincisi, öğrencilerin yetenekleri ve uygun olup olmadıkları konusunda ilk bilgileridir. Azizler varolduklarında, her şey uygun olanla uyum içindeydi. Aşağıdakilerle yukarıdakiler arasında doğal bir saygı ve uyum vardı, dolayısıyla uzaktan ve yakından insanlar saygıyla katılmak üzere geliyorlardı. Zen toplumlarının yükselişi ancak bu şekilde oldu. (Usta Touzi Yiqinq’e mektup)</p> <p>Neslihan Osmançelebioğlu</p>