STOA FELSEFESİ

"Bununla birlikte başlangıçta kendime çizdiğim planın gerekliliklerinin dışına çıktığımı fark etmeye başlıyorum. Beni buna götüren şey stoacı sistemin olağanüstü yapısı ve ele aldığı konuların mükemmel bir biçimde birbiriyle tutarlılığı oldu. Lütfen bana ciddi olarak söyleyin, o sizin içinizi
de hayranlıkla doldurmuyor mu?" Cicero, Iyiler ve Kötülerin Sımrlarr Üzerine

 STOA FELSEFESİ - Konferans
20 Ocak Pazartesi Saat: 19.00
Katılım ücretsizdir.